CA Terezia Farkašová

ID: 948542

Itálie - Neapolský Záliv

Termín: 02.07. (Pá) - 11.07. (Ne) 2021

Délka pobytu: 10 dní, 9 nocí

Doprava: Autobus

Strava: Polopenze

Cena: 12 135 Kč

Poloha
Náš nejprodávanější pobytově-poznávací zájezd do Itálie vám nabízí vše pro potěchu oka, ducha i fantazie, a zároveň odhaluje skutečnou tvář neapolské aglomerace. Koupejte se v moři a při tom se s námi vydejte na výlety do míst, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní světlých vápencových útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky i vůni citrónových produktů, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného siláka Herakla, lstivého Odyssea i křesťanské apoštoly, dostaneme audienci od neapolských králů, projedeme se uličkami největšího jihoitalského města, necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na Capri, projdeme se ulicemi zakonzervovaných antických měst i komnatami jejich paláců nebo lázní. Ubytováni budeme v hotelu, který leží v bezprostřední blízkosti vulkanické pláže s výhledem na ostrov Capri i na sopku Vesuv. Předností zájezdu je celodenní prohlídka italské metropole i možnosti volby mezi odpočinkem a programem nasyceným poznáním, autobusovou a leteckou variantou dopravy. Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil, Mgr. Václav Kabíček Řím - Caserta - Neapol - Pompeje - Herculaneum – Solfatara - Vesuv - Oplontis - Positano - ostrov Capri – Capri - Anacapri - Modrá jeskyně - Salerno - Amalfi – Atrani - Smaragdová jeskyně – Ravello - Sorrento MEZI VESUVEM A OSTROVEM CAPRI AMALFITÁNSKÉ POBŘEŽÍ SE SMARAGDOVOU JESKYNÍ Orientační ceny vstupného: Neapol - Královský palác 6€ Neapol - Caserta – kočár 10€ Pompeje 24€ Herculaneum 11€ Vesuv 27€ Oplontis 7€ Positano 30€ Capri - plavba, přístavní taxa, vstupné do Augustových zahrad, minibus po ostrově, místní průvodce) cca 60€ Capri - lanovka na Monte Solaro 11€ Capri - Výlet člunem kolem ostrova 16€ Capri - Grotta Azzura 30€ Amalfi - San´t Andrea 3€ Amalfi - lodní výlet (dle počtu účastníků) cca 15/ skupina Sorrento - fakultativně Sorrento vlakem 8€ Ravello 10€ Ravello - zahrady 6€ Neapol - Královský palác 6 €
Program

1. den
Odjezd z republiky v poledních hodinách.
2. den
Ráno příjezd do ŘÍMA , prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního města – nenecháme si ujít nejmenší stát na světě – Vatikán a majestátní baziliku svatého Petra, Andělský hrad, nábřeží Tibery, fontány na náměstí Piazza Navona, Pantheon – nejzachovalejší antickou památku na světě, pradávnou slávu Fora Romana - které bylo pupkem antického římského impéria, slavné Koloseum – jeden ze 7 novodobých divů světa, Kapitol, fontánu di Trevi – nejslavnější fontánu v Římě, nebo fotogenické Španělské schody. Odjezd na ubytování k Tyrhénskému moři.
3. den
Pobyt u moře.
4. den
Po stopách jihoitalských králů. Navštívíme jednu z největších turistických atrakci Itálie - kolosální zámek Palazzo Reale v CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení Hvězdných válek nebo Andělů a démonů. NEAPOL , ležící v samotném centru Kampánie a největší město italského jihu – historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito, opera San Carlo, gotické a barokní kostely, katedrála, čtvrť betlémů.
5. den
Po stopách vulkanické erupce. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Zkamenělé HERCULANEUM , jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, kde roku 79 n. l. po výbuchu Vesuvu kompletně zmizelo ve dvacetimetrové vrstvě lávy a žhavého bahna. Exkurze do kráteru nevyhaslé sopky SOLFATARA , která kouří, bublá a zapáchá po síře.
6. den
Pobyt u moře. Dopoledne možnost fakultat. výletu na VESUV , výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne fakultativní výlet k vile Sabiny Poppei v OPLONTIS , kterou v plné kráse fresek a labyrintu místností zakonzervovala erupce Vesuvu, a do exkluzivního POSITANA , které je zavěšeno na příkrých svazích pohoří Monti Lattari, jež zde spadá do vln Tyrhénského moře.
7. den
Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI , kde najdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středomoří. Masivní vápencové skály, které vystupují kolmo vzhůru z průzračně modré vody, tak vypadá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI s fantastickými výhledy na ostrov a Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách, kde můžeme ochutnat proslulý insalata caprese nebo ravioli caprese (ravioli plněné ricottou a bylinkami).
8. den
Po stopách apoštolů. Přejezd do SALERNA a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou a uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI , městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního RAVELLA , městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo).
9. den
Pobyt u moře. Fakultativní výlet do malebného města na skalní plošině – SORRENTA , které má jméno podle bájných Sirén. Odpoledne odjezd z hotelu.
10. den
Předpokládaný návrat do republiky v poledních hodinách.
Ubytování
hotel
Cena zahrnuje
7x polopenzi,
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Torre del Greco,
dopravu lux. klim. busem,
pobytovou taxu,
průvodce CK
Cena nezahrnuje
1lůžk. pokoj 4800 Kč (povinné při nedoobsazení),
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 400 Kč
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
02.07. (Pá) - 11.07. (Ne) 2021 - 10 dní, 9 nocíStravováníDopravaSlevaCenaCeník
dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj další typy pokojů
Polopenze
Autobus
-Last minute12 135 Kč
Vybrat termín
27.08. (Pá) - 05.09. (Ne) 2021 - 10 dní, 9 nocí
dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj další typy pokojů
Polopenze
Autobus
-Last minute12 135 Kč
Vybrat termín
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
Informace o zájezdu
ZeměItálie
MístoItálie
HotelItálie - Neapolský Záliv
dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
Termín02.07.2021 - 11.07.2021
DopravaAutobus
Odletové/odjezdové místo 
StravováníPolopenze
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Pořádající CK: Pohoda s.r.o. IČO: 28106164
Vytvářím objednávku...